+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Camine

CAZARE STUDENTI - an universitar 2021-2022

În anul universitar 2021-2022 se pot caza în căminele Facultății de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor doar studenții care prezintă un certificat COVID din care să rezulte că au efectuat schema completa de vaccinare sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmarii infectării cu SARS-CoV-2.

Platforma studenti.pub.ro a fost actualizată pentru a facilita incarcarea certificatului verde. Astfel, în meniul în care ați făcut și cererea de cazare, în partea de jos a paginii, aveți opțiunea de încărcare a PDF-ului. Studenții care nu au încă acces pe platforma studenti.pub.ro, pot completa urmatorul formular (https://forms.gle/E3HLgbygGyxninQY8). Pentru a putea intra în prima etapă de cazare, termenul limită de incarcare a certificatului este miercuri, 29 septembrie 2021, ora 14.00.

Cazarea studenților FCASM in căminele P2, P8, P9 se va desfășura in conformitate cu „Metodologia de cazare în căminele studențești ale Universității Politehnica din București în anul universitar 2021-2022” după următorul program. Căminele dispun de camere cu grup sanitar propriu si vor fi cazați 3 studenți în cameră.

Toți studenții programați in intervalul 30.09 - 02.10.2021, care au depus cereri de cazare si au un certificat de vaccinare valid, vor primi un loc in cămin.

Aceștia sunt rugați sa transmită comisiei de cazare dovada achitării regiei de cămin (printr-un email cu titlul „Dovada Plata_Nume Prenume_anul...” la cazari@chimie.upb.ro) si sa se prezinte, conform programului, pentru ridicarea repartiției și a contractului de cazare. Tariful aprobat de Consiliul de Administrație al UPB pentru luna octombrie 2021 pentru căminele P2, P8, P9 este de 250 lei de student/luna;

Regia de cămin se va achita din contul fiecărui student deschis în platformă http://studenți.pub.ro secțiunea plăți sau prin ordin plată cu următoarele detalii la plată - nume si prenume, cămin, luna pentru care se plătește, în următoarele conturi:
a) Pentru studenții români (cont în lei)
Universitatea Politehnica din Bucuresti CUI 4183199
Banca Comerciala Romana - IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCB RO BU
Banca Romana pt. Dezvoltare - IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU
b) Pentru studenții străini (cont în EURO)
Universitatea Politehnica din Bucuresti CUI 4183199
Banca Comerciala Romana, IBAN: RO49RNCB0723000506250338
Banca Romana de Dezvoltare, IBAN: RO32BRDE410SV59022704100

Categoriile de studenti cazați scutiti de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:
1. copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflați in activitate sau pensionați,
2. bursieri ai statului roman,
3. studenți străini scutiți de plata taxelor de școlarizare,
4. orfani de un părinte sau ambii părinți,
5. studenți cu dizabilități si studenți aflați in regim de protecție speciala.
Aceștia sunt rugați sa transmită comisiei de cazare documentele justificative in original si printr-un email cu titlul „Scutire Plata_Nume Prenume_anul...” la cazari@chimie.upb.ro si sa se prezinte, conform programului, pentru ridicarea repartiției și a contractului de cazare.

VA RUGAM SA CONSULTATI PERIODIC WEBSITE-UL FCASM PENTRU NOI INFORMATII PRIVIND CAZAREA IN CAMINE IN ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022!