+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Departamentul de Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale asigură activități didactice la discipline cu profil de știința materialelor, operații și utilaje, lianți, sticlă, ceramică, biomateriale și nanomateriale, în cadrul unor programe de studii de licență și masterat din Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, precum și din alte facultăți din Universitatea "POLITEHNICA" din București.

Departamentul Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale coordonează programul de studii de licență cu același nume și programele de masterat "Știința și Ingineria Materialelor Oxidice Avansate și Nanomateriale", "Materiale Compozite Avansate cu Destinații Speciale", "Micro și Nanomateriale" și "Aplicații ale Chimiei în Expertizele Juridice".

Principalele direcții de cercetare ale Departamentului de Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale se referă la simularea de procese, proiectarea, sinteza și caracterizarea morfo-structurală și funcțională a unei game vaste de materiale, de la materiale de construcții tradiționale (sisteme liante, sticle, ceramici), la nanomateriale multifuncționale cu utilizări în nanotehnologie, materiale compozite și bio(nano)materiale cu destinații speciale.

Director departament

Web

-


Facebook

facebook.com/silicati