+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica asigura activitati didactice la discipline cu profil de inginerie chimica, inginerie biochimica si biotehnologii, in cadrul unor programe de studii de licenta si masterat din Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, precum si din alte facultati din Universitatea "POLITEHNICA" din Bucuresti.

Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica coordoneaza programul de studii de licenta "Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice" si programele de studii de masterat "Ingineria Proceselor Chimice" si "Ingineria Proceselor Biochimice si Biotehnologii Sustenabile", din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

Principalele directii de cercetare ale Departamentului de Inginerie Chimica si Biochimica sunt: modelarea, simularea si optimizarea proceselor chimice si biochimice la nivel de utilaje si instalatii; modelarea proceselor biologice la scara moleculara; cinetica proceselor de transfer si cinetica proceselor chimice eterogene; studii de trecere la scara si dezvoltarea de procese pentru valorificarea produselor naturale.

Director departament

Web

chemeng.upb.ro


Facebook

facebook.com/UPB.DICB