+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Regulament

1. Cadrul general

Art.1. Concursul “Cum se face?” este organizat în fiecare an în perioada Octombrie-Noiembrie de către Societatea Tinerilor Chimiști (STC) parte a Societății de Chimie din România (SChR) în parteneriat cu Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor/Universitatea Politehnica din București și Asociația Studenților Chimiști POLI.

Art.2. Concursul se adresează elevilor claselor VII-XII pasionați de chimie, mai exact de aspectele practice ale acesteia materializate în cotidian.

Art.3. Participarea este individuală sau în echipe de 2 elevi.


Notă: Concurenții se pot înscrie cu un singur proiect pe echipă/candidat individual!


Art.4. Cadrele didactice îndrumătoare ale căror elevi au participat la concurs vor primi adeverințe de participare.

Art.5. Nu se percep taxe de înscriere sau de participare la concurs.

Art.6. Organizatorii pot facilita cazarea gratuit sau la costuri studențești în unul din căminele facultății pentru participanții și însoțitorii care nu sunt din București și solicită acest lucru.


2. Etapele concursului

Art.7. Concursul se desfășoară la nivelul următoarelor etape: etapa preliminară (on-line) și etapa finală (desfășurată în Secția de Tineret - București 2 a Societății de Chimie, respectiv Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor).

Art.8. Pentru etapa finală selecția participanților se va realiza pe baza unor criterii precizate în prezentul Regulament.

Art.9. Toți participanții trebuie să respecte data limită de înscriere a lucrărilor în concurs.

Art.10. Înscrierea are loc online până la data de 24 octombrie 2019. Elevii minori care nu sunt din București trebuie să specifice la înscriere și numele profesorului/părintelui însoțitor.

Art.11. După finalizarea etapei de înscriere a participanților, pentru analizarea aplicațiilor se va constitui, la nivelul Secției de Tineret a Societății de Chimie din România, Juriul ce va fi constituit dintr-un președinte și membri, profesori și studenți membrii ai Societății de Chimie din România și/sau ai Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor.

Art.12. Juriul va acorda note aplicațiilor înregistrate, criteriile de notare fiind următoarele: originalitatea tematicii alese și motivația participării la concurs.

Art.13. Perioada de analizare a aplicațiilor este de 1 săptămână, la sfârșitul acestei perioade fiind afișate pe site-ul concursului și pe pagina de Facebook lista lucrărilor finaliste.

Art.14. Juriul va selecta, pe baza notelor acordate, un număr de 35 de lucrări finaliste ce vor fi susținute în cadrul etapei finale din București.

Art.15. Primirea și cazarea participanților finaliști din afara Bucureștiului are loc în ziua precedentă festivității de deschidere.


3. Descrierea activităților

Art.16. “Studenți pentru elevi”. Prezentarea mediului academic - parte a unui proiect de amploare desfășurat deja de 5 ani, această activitate are ca principal scop familiarizarea elevilor de liceu cu mediul universitar.

Art.17. “Science Fair”, activitate practică întreprinsă de studenți, bazată pe experimente desfășurate atât în laboratoarele facultății precum și în cadrul echipelor de cercetare.

Art.18. Desfășurarea concursului propriu-zis “Cum se face?” are loc după cum urmează:
a) Participanții vor prezenta tema aleasă, în ordinea înscrierii în concurs.
b) Subiectul abordat de fiecare echipă poate să evidențieze fenomene chimice sau fizice, reacții spectaculoase sau inedite, fără a folosi însă substanțe inflamabile ori cu un grad ridicat de toxicitate.
c) În scopul susținerii proiectelor, se pot utiliza prezentări de tip PowerPoint, Prezi sau realizate cu orice alt instrument de creare a prezentărilor interactive și pot fi însoțite de machete, obiecte supuse analizelor sau chiar mici experimente concludente de laborator expuse sub forma unor filmulețe sau fotografii.
d) Fiecărei echipe îi sunt alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării în fața juriului și a celorlalți participanți, urmate de eventuale întrebări/sugestii pentru viitor din partea audienței.

Art.19. Președintele și membrii juriului vor puncta Originalitatea temei alese, Modul de prezentare precum și Conținutul științific al lucrării.


4. Definitivarea rezultatelor

Art.20. Rezultatele probei sunt apreciate, prin puncte de la 0 la 100, după baremele alcătuite de comisie.

Art.21. Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctelor obținute.


5. Premierea

Art.22. Toți elevii finaliști înscriși la concurs vor primi diplome de participare.

Art.23. În plus, se vor acorda și premii.


6. Dispoziții finale

Art.24. Toate premiile precum și facilitățile (cazare sau masă) oferite participanților sunt achiziționate, respectiv puse la dispoziție prin sprijinul sponsorilor și ai partenerilor acestui eveniment.

Art.25. Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării pe site-ul oficial al concursului.