+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Taxe

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar pentru candidații ce se înscriu în sesiunea Iunie-Iulie taxa este 50 RON, și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Taxele se pot plăti în conturile Universității POLITEHNICA din București, în conformitate cu detaliile prezentate aici.